DIERENARTSENPRAKTIJK BLADEL-HAPERT
            7 dagen in de week 24 uur per dag tot uw dienst

VOETBADEN BIJ MELKVEE.

 1. AFMETINGEN:
  • Lengte min. 3 meter: Koe mag er niet overheen kunnen “wippen”.
  • Breedte: Zo smal mogelijk; ze mogen er niet langs kunnen.
  • Diepte 15 cm. Vloeistofdiepte 13-14 cm = Alle koeien tot de bijklauwtjes erin.
 1. HOE VAAK?:
  • Stalperiode: Om de 3-4 weken, bij erge problemen wekelijks.
  • Weide periode: Afhankelijk van of er problemen zijn. Mikken op om de 2 maanden.
  • Behandelingsduur: Steeds 3 dagen op rij. Indien wekelijks, dan steeds 1 dag.
 1. BELANGRIJKE BASISPRINCIPES:
  • Zorg dat gedurende de behandeling het vloeistofniveau op peil blijft. Uiteraard niet steeds aanvullen met water, maar met de werkzame oplossing.
  • Regelmatig schoon bad maken. Richtlijn: Steeds na 100 doorwadingen een schoon bad. Bij Lincomycine zou dit niet hoeven.
  • Alle voetbadmiddelen hebben een inwerkingtijd nodig. Bovendien werkt Formaline niet onder 17 graden Celcius. Daarom na het bad de koeien een half uur aan het voerhek vastzetten: Het produkt krijgt dan de tijd om “op te warmen” aan de poot en het wordt er niet meteen weer afgelopen.
   (Vastzetten na het melken is trouwens ook zeer nuttig i.v.m. mastitispreventie!).
  • Alvorens de koeien door het bad te laten lopen, eerst de (achter)klauwen goed schoonspuiten met water. Met vuile klauwen door een bad jagen is een zinloze onderneming: De ziektekiemen zitten immers in de diepste groefjes in de huid en zullen bij vuile klauwen nooit bereikt worden.
  • Steeds na gebruik het bad reinigen.
 1. GESCHIKTE MIDDELEN VOOR ALLE  KLAUWINFECTIES:
  • 3-4 liter handelsformaline van 40% per 100 liter water.
  • 3 liter handelsformaline van 40% + 2 kg kopersulfaat per 100 liter water.
  • 150 gram Lincomycine 20% per 200 liter water ( “off label use”)
  • LET OP: Als er veel dieren zijn met klauwbeschadigingen of huidwondjes is het beter om eerst een lincomycinebad te doen. Formaline is nl. erg irriterend.
  • Omdat formaline erg schadelijk is na inademen, is het zeer te overwegen om het voetbad niet te dicht bij de melkput te plaatsen.
  • Volgens de diergeneesmiddelenwet en milieuwetgeving zijn alle voetbaden,behalve die met alleen Formaline, verboden.
   De maximaal toegelaten hoeveelheden voor gewone lozing, d.w.z. in de mestput,  zijn 500gr kopersulfaat per 100 liter bad en 5% formaline.
   Kopersulfaat uit de voetbaden komt in de mestput terecht en zo weer op het land. Koper is een zgn. zwaar metaal en buitengewoon giftig voor paarden en schapen.
    Het enige antibioticum toegelaten voor gebruik aan de klauwen is oxytetracyclinespray.
  • Hoewel zeer arbeidsintensief, kan het ook zonder ontsmettings- of geneesmiddelen: Zet de koeien vast aan het voerhek en spuit de klauwen brandschoon met een hogedrukreiniger. Erg aangetaste koeien kunnen daarna evt. met een oxytetracyclinespray nabehandeld worden.
   Deze behandeling wekelijks herhalen.
   Het mag duidelijk zijn dat deze laatste methode alleen geschikt is voor bedrijven met voldoende arbeidskrachten.
  • Klauwproblemen gaan altijd gepaard met abnormale hoornvorming door de klauwlederhuid. Zonder correctief bekappen zullen de problemen zich dus niet oplossen!!!